O výstavní síňi

vystavnisin

Výstavní síň slouží k obohacení veřejnosti o zážitky z děl novojičínských, regionálních, mimoregionálních i zahraničních výtvarníků, hudebníků, slovesných umělců, sběratelů a uměleckých řemeslníků.

 

Všeobecné podmínky realizace výstavy:

• délka výstavy jeden měsíc /lze i na kratší dobu
• úhrada příspěvku na mzdu průvodkyně, který činí 50,- Kč včetně 21%DPH za jedenotevírací den
• náklady na vernisáž si hradí vystavující (občerstvení atd.)

 

MKS Nový Jičín zajišťuje:

• zapůjčení dohodnutých technických doplňků• vytištění a rozeslání 60 ks pozvánek
• vytištění 30 kusů barevných A3 plakátů a jejich výlep
• zajistit propagaci výstavy v Novojičínském zpravodaji, regionálním Deníku, na webových stránkách a propagačních poutačích organizace a dle možností ve sdělovacích prostředcích (TV Polar) • zabezpečit průvodce do výstavní síně po dobu konání výstavy v rozsahu běžné provozní doby
• organizačně, technicky a pořadatelsky spolupracovat na případné vernisáži

MKSNJ Městské kulturní středisko
Nový Jičín 2013
Všechna práva vyhrazena
5D Studio Company s.r.o.